مطلب جدید بچمون بی عنوانه

وقتی یه کاری رو به آقایون میدین که انجام بدن ، حتما انجامش میدن !نیازی نیست هر ۶ ماه یک بار یاد آوریشون کنید                                                                                           

روزی پسری وارد کتاب خانه میشه از فروشنده

می پرسه شما کتاب پسر دانا را دارید؟

 فروشنده میگه اقا ما کتاب های تخیلی

 نمی فروشیم                                                                   - می دونی سریع ترین راه به چنگ آوردن قلب یک مرد چیه؟ پاره کردن سینه اش با یک کارد آشپزخانه!                                                                       - یعنی اینقدی که پسرا به موهاشون میرسن، اگه به یه بوته شلغم رسیده بودن الان هلو می داد!                                                                                                                                                                             - به خدا   میگن چرا اول مرد را آفریدی بعد زن را؟ گفت: شما هم اگه بخواهید چیز قشنگی بنویسید اول چکنویس می کنید بعد پاکنویس!                                                                     

[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 10:39 ] [ مینا ] [ ]

زلیخا مرد

 هیچ کس نفهمید که زلیخا مرد بود...........                                                                                                مردانگی میخواهد ماندن پای عشقی که مدام تو را پس میزند

[ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392 ] [ 18:52 ] [ مینا ] [ ]